Käyttöehdot

Användarvillkor för Webbshoppen

Välkommen till vår webbshop! Dessa användarvillkor styr din användning av webbplatsen och alla relaterade tjänster som tillhandahålls av oss (nedan kallad "Webbshoppen"). Genom att använda Webbshoppen godkänner du och samtycker till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till någon del av villkoren ska du avstå från att använda Webbshoppen.

1. Användning av Webbshoppen
a. Du måste vara minst 18 år gammal eller ha förälders eller vårdnadshavares samtycke för att använda Webbshoppen.
b. Du ansvarar för att tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information vid registrering och vid köp av produkter från Webbshoppen.
c. Du åtar dig att inte använda Webbshoppen för något olagligt eller otillbörligt ändamål och att inte störa eller skada Webbshoppen eller dess tjänster.

2. Produkter och Beställningar
a. Webbshoppen kan erbjuda olika produkter till försäljning. Beskrivningarna av produkterna är så exakta som möjligt, men vi garanterar inte att beskrivningarna är felfria, fullständiga eller aktuella.
b. Genom att placera en beställning accepterar du att köpa produkterna till det angivna priset och att betala eventuella tillämpliga avgifter och skatter.
c. Vi förbehåller oss rätten att neka eller avbryta beställningar vid behov, inklusive beställningar som vi anser vara olagliga eller otillåtna.
d. Vi strävar efter att leverera produkterna enligt de angivna leveranstiderna, men vi garanterar inte att leveransen kommer att vara utan förseningar eller fel.

3. Priser och Betalning
a. Priserna för produkterna anges tydligt på Webbshoppen och kan ändras utan föregående meddelande.
b. Du måste betala för produkterna i enlighet med de angivna betalningsvillkoren vid tidpunkten för beställningen.
c. Vi använder säkra betalningsmetoder för att skydda dina betalningsuppgifter. Vi ansvarar inte för eventuella skador eller förluster som kan uppstå till följd av otillåten åtkomst eller användning av dina betalningsuppgifter.

4. Returer och Återbetalningar
a. Vi strävar efter att tillhandahålla produkter av hög kvalitet. Om du är missnöjd med en produkt, vänligen kontakta oss inom en rimlig tid för att begära en retur eller återbetalning.
b. Vi kan be dig att returnera produkten i sitt ursprungliga skick och förpackning. Eventuella returkostnader kan vara ditt ansvar om det inte beror på vårt fel.
c. Återbetalningar behandlas enligt vår returpolicy och kan göras i form av återbetalning till ditt betalningskonto eller som en kredit till din Webbshop-kontobalans.

5. Immateriella Rättigheter
a. Webbshoppen och allt innehåll som tillhandahålls på den, inklusive texter, bilder, logotyper och varumärken, ägs av oss eller våra licensgivare och skyddas av gällande immateriella rättigheter.
b. Du får inte reproducera, distribuera, modifiera, sälja eller använda något innehåll från Webbshoppen utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

6. Ansvarsbegränsningar
a. Vi strävar efter att tillhandahålla korrekt och aktuell information på Webbshoppen, men vi garanterar inte att informationen är felfri, fullständig eller aktuell. Vi ansvarar inte för eventuella fel eller brister i informationen.
b. I största utsträckning tillåten enligt lag, är vi inte ansvariga för några direkta, indirekta, följd- eller särskilda skador som kan uppstå till följd av din användning av Webbshoppen eller köp av produkter därifrån.

7. Ändringar av Användarvillkoren
a. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor. Eventuella ändringar kommer att publiceras på Webbshoppen och träder i kraft omedelbart vid publiceringen.
b. Fortsatt användning av Webbshoppen efter sådana ändringar utgör ditt godkännande av de uppdaterade användarvillkoren.

8. Kontakta oss
Om du har frågor eller kommentarer angående dessa användarvillkor, vänligen kontakta oss via kontaktinformationen som tillhandahålls på Webbshoppen.


9. Sekretesspolicy
a. Genom att använda Webbshoppen samtycker du också till vår sekretesspolicy som beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Vänligen läs igenom vår sekretesspolicy noggrant för att förstå våra praxis.

10. Force Majeure
a. Vi är inte ansvariga för eventuella förseningar, fel eller underlåtenheter i prestationen av våra skyldigheter enligt dessa användarvillkor om sådana förseningar, fel eller underlåtenheter beror på omständigheter utanför vår kontroll, inklusive, men inte begränsat till, naturkatastrofer, krig, strejker, sabotage eller tekniska problem utanför vår kontroll.

11. Avslutning
a. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din åtkomst till Webbshoppen om du bryter mot dessa användarvillkor eller om vi anser att din användning av Webbshoppen är olaglig eller skadlig för oss eller andra användare.

12. Tillämplig lag och Tvistlösning
a. Dessa användarvillkor och alla tvister som uppstår i samband med dem ska styras av och tolkas i enlighet med gällande lagar i den jurisdiktion där Webbshoppen är baserad.
b. Eventuella tvister som inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna ska hänskjutas till behöriga domstolar i den jurisdiktion där Webbshoppen är baserad.