Policy

REGISTERANSVARIG
I´M Nordic Eco Cosmetics
Paulina Åkerlund
Kyrkvägen 4 Lok.2 - 68500 Kronoby
FINLAND

tel. +358 (0) 40 8346 255
hello@imnordiceco.com
www.imnordiceco.com
FO-nummer: 2494071-8

1. Introduktion
För oss på I´M Nordic Eco Cosmetics är det viktigt att du och dina personuppgifter behandlas ansvarsfullt med hänsyn till din integritet och att du får reda på vilken information vi samlar in om dig och hur vi använder den. Denna policy beskriver även dina rättigheter och hur du går till väga för att utöva dina rättigheter.

2. Allmänt

Vi är personuppgiftsansvariga i enlighet med dataskyddsförordningen (2016/679). Denna information om personuppgiftsbehandling förklarar hur vi hanterar insamling, behandling, användning och delning av dina personuppgifter (med personuppgifter menas all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Hos I´M Nordic Eco Cosmetics tillämpas följande grundläggande principer avseende personuppgiftsbehandling:

• Vi är hänsynsfulla angående de personuppgifter vi ber dig om och de personuppgifter vi samlar in om dig.
• Vi lagrar dina personuppgifter under den tid som vi har anledning att behålla dem.
• Vi avser att förenkla din möjlighet att få kontroll över dina personuppgifter.
• Vi strävar efter full transparens i avseende hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter.

3. Vilken information samlar I´M Nordic Eco Cosmetics in om dig?

När du använder våra tjänster eller handlar hos oss kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du genomför ett köp tex.via vår webbsida, kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster där du lämnar personuppgifter.

För att fullgöra begäran från besökare på vår webbplats kan du bli ombedd att uppge någon eller några av dessa uppgifter:

Kontaktinformation - namn, e-postadress, mobilnummer, faktura- och leveransadress Betalningsinformation - kredit- och betalkortsdata, fakturainformation, bankkontonummer

4. När samlar I´M Nordic Eco Cosmetics in din information?

Vi samlar in dina personuppgifter när du köper eller beställer en tjänst eller vara. Vi samlar även in uppgifter när du t ex frivilligt fyller i kundenkäter, träffar oss, ger oss feedback och deltar i tävlingar. Information om webbsideanvändning samlas in via cookies.

5. Hur använder I´M Nordic Eco Cosmetics din information?

Vi samlar in och behandlar uppgifter om dig enbart för fastställda ändamål. Dessa är följande:

• Behandla din beställning eller behandling
• Behandla betalningar
• Leverera produkter till dig
• Förbättra kvaliteten på våra produkter och utveckla nya produkter
• Analysera trender
• Förbättra design och säkerhet på webbplatsen

Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt. De insamlade personuppgifterna kommer att behandlas, användas och lagras för ändamålet med behandlingen samt utförandet av din beställning, inklusive kreditupplysning, personifiering av webbplatsen och marknadsföringsaktiviteter. Vi behandlar dina personuppgifter endast för ändamålen ovan och alltid med stöd av en laglig grund.

Vid en privatpersons köp av våra produkter (dvs ändamålen behandling av beställning, hantering av konto, behandling av betalning och leverans av produkter) behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra ditt avtal med oss. Vid resterande ändamål eller då vår kund är en juridisk person utgör vårt berättigade intresse att utveckla våra tjänster och produkter den lagliga grunden.

Kommunicera med dig

I´ MNordic Eco Cosmetics kan även komma att använda dina uppgifter för att kommunicera med dig via utskick, telefon samt elektroniskt. Om det är nödvändigt kommer dina personuppgifter överföras till våra tjänsteleverantörer (t ex transporttjänster så som Posten, Matkahuolto eller annan). Personuppgifterna kommer i sådant fall endast behandlas och användas av dem för de överenskomna ändamålen. I´M Nordic Eco Cosmetics kommer inte att olagligen dela din information med företag utanför vår grupp.

6. Registrerades rättigheter

Du har rätt till att begära information om dina personuppgifter som vi behandlar. Du har rätt att när som helst begära rättelse eller radering av dina uppgifter som du anser vara felaktiga.

7. Cookies

Vad är cookies? En cookie är en textfil med anonymiserad information som inkluderar en unik användaridentifikation och webbsidans namn.

8. Andra webbsidor

Denna information om personuppgiftsbehandling är endast tillämplig I´M Nordic Eco Cosmetics webbsida.

9. Klagomål

Om du har en fråga, vill lämna ett klagomål till I´M Nordic Eco Cosmetics angående hur dina personuppgifter har behandlats eller överklaga ett beslut, kan du kontakta oss på nedanstående adress.

10. Kontakta oss

I´M Nordic Eco Cosmetics
Kyrkvägen 4 Lok.2
68500 Kronoby
FINLAND

+358 (0) 40 8346 255
hello@imnordiceco.com